Yorum yapılmamış

                        

 

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Hasan ACÜL’ün sunumuyla Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitimi gerçekleştirdik. Eğitimde; ürün, ürün geliştirme, teknoloji geliştirme (AR-GE), inovasyon, ürün inovasyonu kavramları, yeni ürün geliştirme süreçleri yönetimi, ürün geliştirme araçları, performans ölçüm metrikleri ve başarı kriterleri, yeni ürün pazar araştırmaları konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi.