Yorum yapılmamış

Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen Enflasyon Muhasebesi ve Etkileri Semineri İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. ESSİAD’ı temsilen Elif KOÇYİĞİT’in katıldığı seminerde enflasyon muhasebesinin 2024 yılındaki etkileri, dönem raporlarının ve mali tablolarının düzenlenme şekli, düzeltmeye tabi olan mali tabloların hangileri olacağı, enflasyon düzeltme kaydının yapılması ve düzeltilen kayıtların beyan edileceği dönem, yeni vergi yükümlülükleri, enflasyon muhasebesini kapsayan Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri,  hakkında detaylı bilgi aktarıldı.