March 16, 2017 No Comments

EHİS LAB Proje Yürütme Kurulu Toplantısı

EHİS LAB Proje Yürütme Kurulu Çalışmalarına Devam Ediyor

ESSİAD tarafından yürütülen ve EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştiren EHİS LAB Proje Yürütme Kurulu 2017-2019 Dönemi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Güray KORUN, Ebru KARAKIRAN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ, Ömer BARLAS, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Akın KAYACAN, Yayın Kurulu Başkanı Suat KARAKAŞ, Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda projenin güncel durumu hakkında görüşmelerin yanı sıra yapılacak işlemler ile ilgili planlamalar yapıldı.

March 15, 2017 No Comments

ESSİAD ISH Frankfurt Fuarı’nda

Derneğimiz sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan ISH Frankfurt 2017’de İSİB ortak standı ile yer alıyor. Sektör öncülerini biraraya toplayan fuarda Eurovent, ISKID ve VDMA Hava İşleme Teknolojisi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Avrupa’da Türkiye’ etkinliğinde yer almış, BSRIA tarafından gerçekleştirilen sunuma katılmıştır.

 

March 15, 2017 No Comments

Webasto Thermocomfort Ziyareti

27 Şubat 2017 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu’nu temsilen Genel Sekreter Aylin GEL tarafından Webasto Fabrika Müdürü Alp Sayılgan Kalite Müdürü Uğur Baydar ziyaret edildi.

Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU, Karma Danışmanlık’dan Fevzi DOĞU ve İZKA Planlama, Programlama, Koordinasyon Birim Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR’un yer aldığı ziyarette; ESSİAD’ın proje ortağı olduğu Geleceğe Değer Katmak Projesi kapsamında değer zinciri analizi için anket formu karşılıklı olarak dolduruldu ve sektör ile ilgili güncel gelişmeler paylaşıldı.

March 1, 2017 No Comments

ESSİAD Moskova’da

 

 

ESSİAD, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen UR-Ge Projemiz kapsamında 28 Şubat-04 Mart 2017 tarihleri arasında Moskova’ya yurtdışı ticaret heyeti düzenledi.

Program kapsamında Climate World Fuarı ziyaret edilerek fuar alanında ESSİAD’a ayrılan özel alanda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

February 20, 2017 No Comments

Ahmet Yar A.Ş. Ziyareti

ESSİAD Yönetim Kurulu, 2017-2019 Dönemi Çalışma Programı kapsamında bugün Ahmet Yar A.Ş.’yi ziyaret etti.

İlgili ziyarette Ahmet Yar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit SALAÇİN’in katılımları ile toplantı gerçekleştirilmiş olup, dernek faaliyetlerimiz, projelerimiz ile ilgili bilgi alışverişinde bulunarak sektörün güncel durumu ile ilgili değerlendirme yapıldı.

February 8, 2017 No Comments

ISK-SODEX Fuar Destek İmza Töreni Gerçekleştirildi

ISK-SODEX fuarına ilişkin olarak kurucular DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık arasındaki anlaşma, fuarın desteklenmesi, ortak sinerji yaratmak ve fuarın başarısının arttırılması adına paydaş dernekler ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın katılımıyla gerçekleşti.

27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Metin Duruk, DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman Bulak, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı ve Dernek Müdürü Hüseyin Yüksel, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, KBSB Başkanı Hacı Ahmet İlhan ve Genel Koordinatörü Cemalettin Kutluca, MTMD Müdürü Nezih Giray, POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve SOSİAD Başkanı Metin Terzibaşıoğulları’nın katıldığı törende; imzalanan protokol sonucunda, kurucu dernekler, vakfın ve paydaş derneklerin de katılımı ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün gelişimi için önemli adımlar atıldı. 2018 ISK Sodex Fuarı’nın 07-10 Şubat tarihlerinde yapılmasına karar verilerek etkin bir fuar oluşturulması  için yürütme kurulu ve Teknik komite çalışmaları hızlandırılarak talep eden derneklerin üyeleri ile özel toplantılar başlatıldı. Tüyap Fuar Merkezinde 50.000m² stand alanında 14 holde gerçekleşecek fuarın başarılı geçmesi için çalışmalar devam etmektedir.

February 3, 2017 No Comments

Geleceğe Değer Katmak Projesi Bilgilendirme Toplantısı

 

 

 

 

 

 

İZKA tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak Projesi kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı, 03 Şubat 2017 tarihinde Tepekule’de ESSİAD organizasyonunda gerçekleştirildi.

Soğutma sektöründe yer alan üyelerimize ve sektör firmalarına proje ile ilgili bilgi aktarılmış olup, Zobu Danışmanlık ve Karma Danışmanlık tarafından sunum yapılmıştır.

 

 

 

 

February 2, 2017 No Comments

ENSİA UR-GE Toplantısında EHİS Küme Tanıtımı

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı tebliğ kapsamında desteklenen Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile ilgili 27 Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde bilgilendirme toplantısında gerçekleştirildi.

ZOBU Consulting Genel Müdürü Hakan Zobu’nun sunumları ile gerçekleştirilen, ENSİA üyelerinin ve ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda; UR-GE Destekleri için hibe başvurusu yapabilecek İşbirliği Kuruluşlarının İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler olduğunu bu sebeple de şirketlerin ENSİA gibi tabanı güçlü sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerinin bu desteklerden faydalanmak adına önem arz ettiğini ifade etti.

ESSAİAD Yüksek İstişare Kurulu ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER ise UR-GE Projelerinin sağladığı istihdam desteği ile şirketlerde personel yapısının nitelikli personelden oluşturulması hususunda önemli olduğunu ve aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerde bir motivasyon noktası oluşturduğunun altını çizdi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS-LAB Proje Koordinatörü Ayeşgül SEVER MENKÜ tarafından yapılan sunumda, ESSİAD’ın UR-GE desteği kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Özellikle uluslararası tanıtım ve heyet organizasyonları anlamında UR-GE desteklerinin çok kapsamlı ve faydalı olduğunu ifade eden Menkü, “UR-GE desteği olmadan bu tür faaliyetler gerek şirketler gerekse de bizim gibi dernekler adına mali anlamda büyük bir yük olacakken UR-GE Destekleri sayesinde belki de bu destekler olmadan hiç ihracat yapamayacak bir şirket ihracat yapmaya cesaretleniyor, personelini yurt dışına yolluyor, alım heyetleri organize ediyor ve hatta istihdam sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.

January 20, 2017 No Comments

Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferans Detayları Toplantısı

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu – IV Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğe Değer Katmak Projesi” kapsamında İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında; Nisan ayının ikinci yarısında düzenlenmesi planlanan uluslararası konferansa ilişkin detayları görüşmek amacıyla İZKA’da toplantı gerçekleştirildi.

Uncategorized