Yorum yapılmamış

Değerli Üyelerimiz,

Değerli Sektör Firmalarımız,

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

Değerli Basın Mensupları,

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün ülkemizde ilk kurulan dernek olma hüviyetiyle 30. yılımızı tamamlamış bulunuyoruz. Güçlü bir yapıya sahip olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) sektöründeki firmaları bünyesinde barındıran Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), 17 Ocak 1990 yılında kurucu üyelerinin güç birliği ile yola çıkmıştır. 30 yıllık zaman diliminde, ortak akıl ve birliktelikle çalışmalarımızı sürdürdük. Geldiğimiz nokta başarılarla dolu bir geçmişe sahip olmanın gururunu bize yaşatmaktadır.

Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmalarımız, gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte, kısa süre içinde ulusal ve uluslararası boyuta ulaşmıştır.

Temsil ettiğimiz sektörün ülke içindeki ekonomik ve sosyal gücünü düşündüğümüzde, sorumluluklarımızın bilinciyle, tüm dernek çalışanlarımız, yönetim kurullarımız ve üyelerimizle örgütlü ve özverili çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu örgütlü ve özverili çalışmalarımız sonucu güçlü bir sivil toplum örgütü olduğumuzu görüyor, üyelerimiz ve sektörümüz için önemli görevler üstleniyoruz.

Üyelerimizin, sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik kalkınma, istihdam, eğitim, ekonomik gelişme, kaliteli iş gücü, etik değerler, örgütlenme, kümelenme için yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını gördükçe daha da mutlu oluyoruz.

30 yılın ardından kurumsal yapısı ve “çağdaş sivil toplum kuruluşu” anlayışıyla yoluna devam eden ESSİAD; seçkin üye portföyü, paydaşlarıyla olan güçlü ilişkileri, saygın imajı ve kurumsal hafızası ile sektörümüzün önde gelen derneklerinden olmaya devam edecektir.

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bugüne kadar geldiğimiz noktada emeği olan başta kurucu üyelerimiz ve yönetim kurulu başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, dernek üyelerimize, sektörel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum.

Nice başarılı 30 yıllara…

Saygılarımla,

Güray KORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

2019-2021 Dönemi