Yorum yapılmamış

ESSİAD, 14 Ocak 2020 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda BIM (Yapı Bilgi Modelleme) Süreci Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. Bir yapı projesinin tasarımı, yapımı ve işletmesi kısmına kadar olan tüm adımlarda aktif olarak kullanılan BIM süreci ile ilgili güncel bilgileri katılımcılara aktarmak amacıyla düzenlenen seminerin açılış konuşması ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve ESSİAD BIM Komisyonu Üyesi Burak SATOĞLU tarafından gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN konuşmasında “ESSİAD, 1990 yılında kurulan ısıtma, soğutma, havalandırma, klima sektörümüzün ilk derneği olup bu sene 30. Yılını kutlamaktadır. 30. Yıllık zaman diliminde ortak akılla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmalarımız gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası bir boyuta ulaştığını görüyoruz. Temsil ettiğimiz sektörün ülke içindeki ekonomik ve sosyal gücünü düşündüğümüzde sorumluluklarımızın bilinci ile örgütlü ve özverili çalışmalar gerçekleştiriyor, çalışmalarımız sonucu güçlü bir sivil toplum örgütü olduğumuzu görüyoruz. Dünyada ve ülkemizde, yapı sektörünün en önemli güncel konularından biri olan BIM konusunda da çok önemli bir etkinlik gerçekleştireceğiz.

Konusunda uzman olan birbirinden değerli konuşmacı konuklarımızın vereceği bilgilerle, BIM süreçlerini anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde, gerek ulusal, gerekse uluslar arası projelerin dışında kalmamak için, kendimiz için çizeceğimiz yol haritasını kafamızda şekillendireceğiz. Bu seminer ile BIM konusunu tüm boyutlarıyla ele alarak ve kafamızdaki bir çok soruya cevap bulacağımızı umuyorum.” dedi.

ESSİAD BIM Komisyonu Üyesi Burak SATOĞLU konuşmasında “BIM konusu uzun zamandır dünyada çok revaçta olan bir konu. İnşaat sektöründeki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Dünyada yeni gelişen bu trende ülkemizin kısa süre içerisinde adapte olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili İzmir’de süreçlerin farkındalığını arttırmak için gayret ediyoruz. İmalatçı firmaların özellikle ilk aşamada ürünlerinin yurtdışındaki projelerde bilinirliğini arttırarak daha rahat pazarlayabilmelerini sağlayarak, diğer paydaşlarında kendilerini bu sürece hazırlayabilmeleri için bir sistem oluşturma gayretindeyiz. Bununla ilgili fikirlerini bizlerle paylaşmaları için aramızda olan uzman konuşmacılarımıza çok teşekkür ederim.” Dedi.

Öğleden önceki ilk konuşmacı olarak söz alan Doxa87 firmasından Utku BAŞYAZICI yapı sektörünün de dahil olduğu dijitalleşme sürecinde BIM kavramına olan ihtiyacı verdiği örneklerle anlattı.

 

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN, Türkiye’de ve yurtdışında BIM sürecine adaptasyonun yaygınlaştığını gözlemlendiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin BIM kullanımını bütün raylı sistemlerde zorunlu hale getirildiğini, Bakanlıklar nezdinde de çalışmalar yürütüldüğünü gözlemlediklerini söyledi. BIM’in sadece 3 boyutlu bir model yapmaktan ziyade görünen 3 boyutlu modelin arkasındaki veri tabanının yönetilerek bilgi alışverişi ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için geliştirildiğini belirterek BIM’in ana unsurları ve BIM’e geçiş süreci hakkında bilgi paylaştı.

Öğleden sonra ilk konuşmacı olarak söz alan ve etkinliğin düzenlenmesinde altın sponsor olarak katkı koyan CADBIM firmasından Volkan ARIKAN CAD Modelden BIM Objeye geçiş süreci hakkında bilgi verdi.

BIMObject’in gerçek bir üreticinin satışta olan ürününün BIM programlarında gerçek obje olarak kullanılması amacıyla uygun formatlarda oluşturulan obje kütüphanesi olduğunu belirterek bu platform sayesinde kullanıcıların projeleri üzerinde istedikleri BIM nesnelerini bularak eşleştirebileceğini, proje özelliklerine göre uyarlayabileceklerini belirtti.

 

Etkinliğin düzenlenmesinde gümüş sponsor olarak katkı koyan ProCS firmasını temsilen Serkan ELİBOLLAR söz alarak imalatçılar için BIM akıllı eleman hazırlama süreçleri ve Türkiye’deki mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi.  

Serkan ELİBOLLAR konuşmasında BIM akıllı elemanlarını tedarikçi ve imalatçı firmaların geliştirmesi gerektiğini, dijital ürün yani BIM objesinin oluşturulmasında insan ve bilgisayarın aynı seviyede ürünü algılaması eş seviyede bilgiye sahip olması gerektiğini, BIM objesi dediğimizde geometrik özelliğinin ve üzerinde dataların olması gerektiğini anlıyoruz dedi. BIM konusunda İSKİD’in de yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Elibollar, 2015 yılında ProCS desteği ile çalışmaya başladığını ve BIM Komisyonu kurdularını hatta bazı toplantıları ESSİAD ile birlikte organize ederek toplantılar düzenlendiğini, bu konuda devlet yardımı toplanması sonrasında İSKİD ile ortak bir UR-GE Projesi hazırladıklarını hatta bu sene de proje başvurusunu yenilediklerini belirtti. BIM’in bu projenin önemli bir parçası olduğunu belirterek %75’e varan oranda devlet desteği alınacağını katılımcılar ile paylaştı.

Anel Group firmasını temsilen Ümit BALABAN söz alarak BIM platformunda MEP imalatı hakkında konuşmacılara bilgi verdi. Ümit BALABAN konuşmasında sahada inşaat sürecine ait problemleri ve sebepleri BIM süreci ile minimuma indirilebileceğini anlattı.

 

 

 

CADBIM Firmasından Teknik Destek ve Proje Müdürü Murat ŞAFAK söz alarak CADBIM’in BIM sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve yazılımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak CAVKA BIM süreç yönetiminin proje hedeflerinde son derece önemli olduğunu belirterek bütünleşik tasarım yaklaşımında BIM kullanımının doğru projelerin ortaya çıkması için büyük avantaj sağladığını belirtti.

 

 

Comas Mimarlık firmasından Anıl BAYBURTLUOĞLU söz alarak BIM süreçlerinde algoritmik çözümler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

 

 

 

 

CADBİM altın sponsorluğunda, ProCS ve Lotus Technic gümüş sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi ile takip edildi. ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, BIM Komisyonu Üyeleri Burak SATOĞLU ve Güçlü GÖKBERK’in konuşmacılara ve sponsorlara teşekkür ederek plaketlerini takdim etmesi  sonrasında etkinlik sona erdi.

Plaket Töreninden Görüntüler