Yorum yapılmamış

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 17-19 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve İZKA’nın ortakları arasında yer aldığı Avrupa Birliği projelerinden biri olan “CENTRAMO (Cluster Excellence Network for Training and Mobility) Projesi” kapsamında Slovakya’da düzenlenen çalışma ziyaretine katılmıştır.

Centramo Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyaret olan etkinliğin teması “Internationalization, Access to Foreign Markets” olarak belirlenmiş olup, çalışma ziyaretinde Türkiye dışında Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dan temsilciler katılmıştır. Çalışma ziyareti kapsamında Volkswagen fabrika ziyareti ve Slovakya’da faaliyet gösteren Otomotiv Kümesi ile Avrupa Mükemmelliyet Merkezi kapsamında hizmet veren Slovakya Teknik Üniversitesi ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Küme deneyimlerinin paylaşıldığı çalışma ziyareti ile firmalar arasında daha uzun vadeli işbirliklerinin önünün açılması hedeflenmiştir.

Ayrıca çalışma ziyareti sırasında Genel Sekreterimiz, EHİS Kümesi, dernek faaliyetlerimiz ve projelerimizi tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.