Yorum yapılmamış

Derneğimiz organizasyonunda, İmeksan Akademi’nin katkıları ile İmeksan Ar-Ge Danışmanı Sayın Haluk SEVEL ve Ontrol A.Ş. İzmir Bölge Temsilcisi Sayın Osman TUNALI’nın sunumları ile Değişken Hava Debili (VAV) Klima Sistemleri Eğitimi düzenlenmiştir.

İklimlendirme konusunda çalışan mühendisler ile üniversite ve MYO öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimde değişken hava debili sistemlerinin genel yapısı, sistem konsepti, değişik VAV sistemi elemanları,VAV terminal ünitelerinin tasarım esasları ve ana elemanları, değişik VAV-CAV uygulamaları, VAV termal ünitelerinin üretim ve kalibrasyon özellikleri, VAV ünitelerinin otomatik kontrolü ve bina otomasyonunda VAV entegrasyonu konularında bilgiler aktarılmıştır.