Yorum yapılmamış

05-06 Aralık 2013 tarihleri arasında Yüksek Ekonometrist ve Yönetim Sistemleri Danışmanı Sayın Hakan SEMERCİ’nin sunumları ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim Sisteminin yürürlüğe konulması ve firma içi ve dışı kalite denetimlerinin uygulanmasında görev alacak personele yönelik düzenlenen eğitimde kalite sistemi ve standartları, denetim standartları, ISO 9001:2008 standartının denetçi gözüyle yorumlanması, denetimin tanımı, amaçları ve tipleri, denetçi özellikleri, görev ve sorumluluklar, denetim hazırlığı, açılış toplantısı ve denetimin gerçekleştirilmesi, kapanış toplantısı, denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi ile grup çalışmalarına yönelik bilgiler katılımcılara aktarılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan SEMERCİ’ye değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.