Yorum yapılmamış

“Küme Kıyaslama Çalışması” sonucunda Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından Bronz Kalite Etiketi ile ödüllendirilen Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, üyelerine sağladığı hizmetlerde mükemmelliğe ulaşmak amacıyla belirlenen gelişim alanlarını güçlendirmek üzere İzlanda’da iyi örnek kabul edilen kümelere ziyaret düzenlenmiştir.

Dünyanın farklı yerlerinden küme yöneticilerini bir araya getiren organizasyonda, hem farklı ülkelerin uygulamalarını gözlemleme hem de yeni iş fırsatlarının oluşması için altyapı sağlanmış, küreselleşen dünyada kümelenme girişimleri hem sektörlerin rekabetçi gücünün artırılması hem de ekonomik kalkınmanın sağlanması için ön plana çıkan bir yaklaşım olduğu fakat günümüzde mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en yüksek çarpan etkisinin yaratılması için sadece sektör paydaşlarının kümelenmesinin yetmediği, kümeler arası rekabet öncesi işbirliğinin de önem kazandığı ortaya çıkmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, Küme Yöneticileri Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında düzenlenen ve farklı ülkelerin uygulamalarını gözlemleme ve yeni iş fırsatlarının oluşması için altyapı sağlanması amacıyla düzenlenen İzlanda Küme Ziyareti, 30 Eylül – 02 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kümeler arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla düzenlenen ziyaret esnasında üyelerinin tümünü tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen İzlanda Okyanus Kümesiyle soğuk oda ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı %73 oranında olan Jeotermal kümesiyle proje taahhüt ihtiyaçları konusunda görüşmeler yapılmıştır. 

Ayrıca Grand Hotel Reykjavík’de “Küme Mükemmeliyetçiliği: Strateji ve Gelişim Aşamaları” konferansı yapılmış olup, İzlanda Sanayi Bakanı’nın da katıldığı konferansta Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL tarafından EHİS Kümesini tanıtan sunum gerçekleştirilmiştir.

Burada derneğimizin de aralarında yer aldığı iyi örnek olarak gösterilen küme organizasyonları sunumlarını yapmışlar; Doğu Avrupa’lı ve İzlandalı küme temsilcileri ile bir araya gelerek yönetim mekanizmaları ve olası işbirlikleri hakkında tartışma fırsatı yakalamışlardır. 

İzlanda’nın öncü kümeleri, Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 28 Kasım 2013 tarihinde İzmir Hilton Oteli’nde bir araya geleceklerdir.