Yorum yapılmamış

Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün öncü derneği Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)’nin 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu Genel Kurul Toplantısı’nda Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)’e üye olması konusunda karar alınmıştı.

Yapılan başvuru sonucunda BASİFED tarafından ESSİAD Üyeliği kabul edilmiş olup, 23.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen BASİFED Genel Kurul Toplantısı’nda Derneğimiz yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yerini almıştır.

9 Eylül 2003 tarihinde kurulan BASİFED çatısı altında ESSİAD ile birlikte İzmir’de faaliyet gösteren 12 Dernek, TÜSİAD, EGİAD, ESİAD, İZSİAD, EGİKAD, İZİKAD, EGOD, EGEDERİDER, USAD, ENSİA, ESSİAD ve EgeYDD bulunmaktadır. BASİFED ortak ilke ve hedefleriyle kuruluş amaçları aynı olan bu derneklerin ortak sesi konumunda çalışmalarını yürütmektedir.