Yorum yapılmamış

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 30291 Sayılı 04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan F-Gaz teknik personellerinin belgelendirilmesi ve yetkilendirilmesi ile ilgili meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin alınmasının gerekli olduğu göz önünde bulundurularak çalışanların mevzuat bilgilerinin geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin arttırılması için ESSİAD tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

19UY0401-5 Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli Seviye 5 (Rev 0) ulusal yeterliliğine yönelik 9-11 Şubat 2022 tarihleri arasında İmas Klima fabrikasında klima montaj personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitimde katılımcıların florlu gaz kullanılan cihazlarla ilgili teorik ve pratik bilgilerin geliştirilmesi ve birebir uygulamalar ile soğutucu cihaz ve ekipmanlara müdahale becerilerinin artırılması sağlandı.