Yorum yapılmamış

ESSİAD Yönetim Kurulu, periyodik hale getirmeyi planladığı Öğle Buluşması toplantılarının ilkini 26.05.2015 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası-Sanat Cafe’de gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşmacı Bilanço & Mizan Mali Müşavirlik Şirketi’nden Sayın Dr. Mustafa ALPASLAN sunum yapmıştır. Sunumunda; Vergi Uygulamaları, Sahte Belgeler, Uzlaşma, Uzlaşma ve Dava İlişkisi, Dava Açma ve Yürütmeyi Durdurma, Danıştay’a Başvuru, Danıştay Kararları ve Mahkemenin Israrı konularından bahsedilmiştir. Avukat Nazlı Gaye ALPASLAN bilirkişi çalışmaları, evrak uygulamaları, devlete karşı düzenlemeleri içeren görüşlerini paylaştı. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantı sırasında üyelerimiz hem vergi konularında görüşlerini paylaştılar, hem birbirleriyle sohbet imkanı buldular. Havagazının güzel hizmeti ve ikramları ile renklenen Öğle Buluşması toplantısı Başkanımız Sayın Hakan Semerci’nin EHİSLAB projemiz ile ilgili gelişmeleri paylaştığı konuşmasıyla katılımcılara teşekkür ederek sona erdi.