Yorum yapılmamış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye İklimlendirme Meclisi, sektörün geleceğine yön vermek, büyüme stratejilerini şekillendirmek, bunlar için gerekli olan eylem ve eylem sorumlularını belirlemek amacıyla “İklimlendirme Stratejisi Belgesi” hazırlıkları çalışmaları yürütmektedir.

İklimlendirme Stratejisi Belgesi hazırlıkları kapsamında, sektör paydaşları ve firmalarının görüşlerini almak üzere gerçekleştirilen çalıştayların ikinci ayağı İzmir’de 06 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi.                        

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin ERDOĞMUŞ’un katıldığı toplantıda TOBB’u temsilen İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin AKDAŞ,  derneğimiz Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ, ESSİAD üyeleri, sektör firmaları, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve üniversite temsilcileri yer aldı.

Zobu Danışmanlık tarafından çalışmaları yürütülen çalıştayın sabahki bölümünde “Paydaş Çalıştayı”, öğleden sonraki bölümünde ise “Firma Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşması TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin AKDAŞ tarafından gerçekleştirildi.  Akdaş konuşmasında ülkemiz için önemi gittikçe artan ikimlendirme sektörünün uzun vadeli hedeflerinin oluşturulması ve bu hedeflere hangi stratejiler ile ulaşılacağı konusunda yol haritasının belirlenmesi açısından bu çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara’da da düzenlenecek olan çalıştayların çıktıları ile iklimlendirme sektörünün gelecek vizyonunun oluşturulacağını belirtti. Akdaş’ın konuşması sonrasında, İklimlendirme Stratejisi Belgesi hazırlıklarını yürüten Zobu Danışmanlık firmasını temsilen Hakan ZOBU söz alarak strateji belgesinin hazırlanma metodolojisini çalıştay katılımcıları ile paylaştı. Katılımcıların yoğun çalışmaları ve fikir alışverişleri sonrasında çalıştay sona erdi. 

Bu vesile ile çalıştaya katılarak sektörümüzün gelecek planlamasına olan çalışmalara katkı koyan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.