Yorum yapılmamış

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından üyelerimizin ihracat potansiyelini arttırmak ve yeni pazarlara teşvik etmek amacıyla 2011-2014 yılları arasında yürütmüş olduğumuz I.UR-GE Projemiz “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi” Projesi’ni tamamlamış, 2014 Aralık itibariyle II. UR-GE Projemiz “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılmas” Projesi’ne başlanmıştır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 26.12.2014 tarihinde onaylanan II. UR-GE Projesi ile kümelenme anlayışını tam anlamıyla benimsemiş olan üyelerimizden 35 firma ile birlikte, ikinci kez T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirillmesi Tebliği kapsamında yola çıktık.

Bu amaçla T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi İhracatı Geliştirme Uzmanı Sayın Şafak BOZKIR, İzmir Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama, Koordinasyon Birimi Uzmanı Sayın Hülya ULUSOY SUNGUR ve Sayın Saygın Can OĞUZ, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Üyelerimiz ve çok sayıda ilgililerin katılımları ile 12 Şubat 2014 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde I. UR-GE Kapanış ve II. UR-GE Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ’nin açılış konuşması ile başlayan toplantıda Sayın SEMERCİ, UR-GE Projesi kapsamında yürütmüş olduğumuz faaliyetler ve UR-GE Projesi’nin Derneğimize olan katkılarından söz etmiştir. Sayın SEMERCİ konuşmasında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Projesi kapsamında I.UR-GE Projesinde gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim, danışmanlık, alım heyeti, yurtdışı iş gezisi programlarını başarı ile düzenleyerek projeyi bitirdiğimizi ifade etmiştir.

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ise derneğimizin yürütmüş olduğu diğer projeler olan EHİS LAB, Okuldan İşe Projesi, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)’nden bahsederek “I. UR-GE Projesi’nde 52 firma ile birlikte yola çıktık. Eğitim ihtiyaç analizinin tamamlanması sonrasında 3 yıllık süre içerisinde teknik ve yönetimsel eğitimler olmak üzere toplam 23 eğitim düzenledik. Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Kurulumu için Yönetim Modeli Geliştirme Danışmanlık Hizmeti ile İhracat Koçluğu Danışmanlık Programı’nı gerçekleştirdik.

Bu süreç içerisinde bir yandan Azerbaycan ve Kenya’ya Yurtdışı Heyet Programı düzenledik. Projemiz sona yaklaşırken Katar, Suudi Arabistan, Gürcistan ve Kenya’dan katılımcılar ile birlikte Yurtdışı Alım Heyeti Programı gerçekleştirdik. Katılımcı işletmeler arasında, hiç ihracat yapmadığı halde bu hizmet sonrasında ihracat departmanı oluşturulmuş, fuar katılım stratejileri geliştirilmiş, yurtdışı pazarlara uygun fiyatlandırma politikaları geliştirilmiş, pazar araştırmalarında ataşeliklerimizle bağlantılar yoğunlaşmış, sürdürülebilir ihracat için çalışmalar yapılmıştır. II. UR-GE Projemizi de aynı başarı ile tamamlamak hedefimizdir.” diyerek yapılan faaliyetlerimizi özetlemiştir.

Bu süreç içerisinde I.URGE çalışmalarında ve katıldıkları Azerbaycan heyeti ile bu ülkeye ihracatlarındaki artışı vurgulayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A.Sait GÜRSÖZ, URGE projesi kapsamında aldıkları eğitimlerin faydalarını belirtmiş ve URGE’ye katılımı tavsiye etmiştir. ENEKO Firmasından Prof.Dr.Sayın Macit TOKSOY ise URGE kapsamında aldıkları İhracat Koçluğu danışmanlığı ile şirket büyüme ve ihracat stratejilerini yenilediklerini belirtmişler ve eğitimlere katılımın her seviyede yenilikleri /değişiklikleri takip etme açısından önemine değinmişlerdir. KLAS Klima firması İhracat Md. Sayın Mert Şemet ise daha önce başlatılmış iş görüşmelerinin URGE kapsamında katıldıkları alım heyeti sonrasında siparişe dönüştüğünü ifade etmiştir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı’ndan İhracatı Geliştirme Uzmanı Sayın Şafak BOZKIR söz alarak; UR-GE Tebliği’nin çıkış noktası, revizyonu, yapıtaşları, uygulama süreci, ve proje görünürlüğü ile birlikte UR-GE kapsamında verilen teşviklerin neler olduğunu, teşvik oranları ve iyi uygulama örneklerinden bahsetmiştir.

Sayın Bozkır konuşmasında; 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında 2010-2014 yılları arasında başvuru yapılan toplam 240 projeden 165’inin (%69) uygun görüldüğünü, onaylı projelerden 24’ünün tamamlandığını ve 141 projenin devam ettiğini, Türkiye’de toplam 178 proje’nin onaylandığını, bu onaylı projelerin %31’inin Ticaret ve Sanayi Odaları, %28’inin İhracatçı Birlikleri, %24’ünün Dernekler tarafından yürütüldüğünü, tebliğ kapsamında tüm yıllar itibariyle 45 farklı ilden proje başvurusu yapıldığını ve bu illerden 29’unda proje başvurularının onaylandığını iletmiştir.

UR-GE Projesi ile ilgili eğitimler, pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi açısından projenin faydalarından bahseden Yönetim Kurulu Saymanımız Sayın Ömer BARLAS, müşteriye daha iyi hizmetin nasıl verilebileceğini öğrenmeleri açısından UR-GE Projesini önemsediklerini belirtmiştir.