Yorum yapılmamış

15 Ocak 2014 tarihinde İmes Eğitim’den Sayın Alp GÜLLER’in sunumları ile İleri Satın Alma Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Satınalma, lojistik, sevkiyat, tedarikçi ilişkileri ile ilgili tüm çalışanlar ve yöneticileri, sorumlu ve uzmanlara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde sistematik satınalma teknikleri, ileri/modern satınalma, tedarikçi/taşeron ilişkisi, satınalma performans ölçümü, maliyet-ilişki etkileşimi, geleneksel satınalma, sistematik satınalma, geleneksel satınalma maliyetleri, satış fiyatı ilişkisi, fiyatların belirlenmesi, piyasa şartlarına bağlı fiyatlandırma, satınalmanın diğer bölümler ile etkileşimi, tedarikçi seçimi ve seçme yöntemleri, değer analizleri, tedarik zamanlaması, güven sağlama, teklif alma ve teklif değerlendirme gibi konularda bilgi aktarılmıştır.

Ayrıca eğitmenimiz, tek gün süren eğitimde Kaizen (Sürekli İyileştirme), internet üzerinden gerçekleştirilen e-satınalma ve e-ihale işlemleri konusunda katılımcılarımıza özet bilgiler vermiştir.