Yorum yapılmamış

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)’nin 2012 yılı İstatistik Komisyonu çalışmaları kapsamında 15 Kasım 2012 tarihinde Saymanımız Sayın Hakan SEMERCİ, İSKİD İstatistik Komisyonu Başkanı Sayın Gülnur ONUR, İstatistik Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Sedat AKISKA, İstatistik Komisyonu Üyesi Sayın Tunç KORUN, İSKİD Müdürü Sayın Hüseyin M. YÜKSEL’in katılımları ile İSKİD İstatistik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İSKİD İstatistik Komisyonu, ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli istatistiklerin üretilmesi konusunda çalışmalarına devam etmektedir. “2013 Yılı Türkiye HVAC Sektörü İstatistik Anketi ve Değerlendirme Raporu” ESSİAD ile İSKİD birlikteliğinde yapılması kararı alınmıştır. Böylece ESSİAD Üyelerimizin de katılımıyla 2012 verilerine ilişkin tüm Türkiye verileri incelenme fırsatı bulunacaktır.