Yorum yapılmamış

11-12-13 Ekim 2012 tarihleri arasında EKOSEM tarafından Sayın Prof. Dr. Serdar ÖZKAN’ın sunumu ile “Maliyet Muhasebesi” eğitimimiz düzenlenmiştir.

Maliyet muhasebesinin işletme muhasebesindeki yeri, maliyet muhasebesinin konusu, işlevleri, alt sistemleri, maliyet ve gider kavramları ve bu kavramların amaçlarının tanıtılması, maliyet davranışlarının belirlenmesi, maliyet bilgilerinin karar alma sürecindeki yeri ve kullanımı vb. konu başlıklarını içeren eğitimimiz üç gün sürmüştür.