Yorum yapılmamış

17 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantımıza İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Birim Başkanı Sayın Murat ÇELİK ve İZKA Uzmanı Arın HÜNLER katılmıştır.

İZKA’nın Güdümlü Proje Desteği ile ilgili sunum yapan Sayın Arın HÜNLER güdümlü projelerde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında belirlenen alanlar için özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite – sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelerin destelenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi, bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesinin esas alındığını ifade etmiştir.

Güdümlü Proje Desteği’nde üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya toplanması hedeflenmekte olup, İZKA tarafından en fazla %75 oranında mali destek uygulandığını belirtmiştir.