Yorum yapılmamış

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 04 Mart 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ebru KARAKIRAN ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikte Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Sektörü (EHİS) sektörünün öğrencilere tanıtılarak, derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz projeler hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir.