Yorum yapılmamış

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Hikmet Esen Toplantı Salonu’nda düzenlenen 1. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Değerlendirme Toplantısı’na katılarak derneğimizi temsil etmiştir.

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında büyüğünden küçüğüne farklı sektörlerden birçok işbirliği kuruluşunun katıldığı, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın da konuşma yaptığı toplantıda Rekabetçilik Tebliği kapsamındaki proje faydalanıcısı işbirliği kuruluşları ile gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmeler ve ana hedefin ihracatı arttırmak olduğuna ilişkin görüşmeler yapıldı.