Yorum yapılmamış

UR-GE Projemiz kapsamında 02 Mayıs 2013 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)’den Sayın Öğr. Gör. İmre GAFFAROĞLU’nun sunumları ile Uluslararası Sözleşmeler eğitimi düzenlenmiştir.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen eğitimde dış ticaret sözleşmeleri, uluslararası mal satım sözleşmesi, Viyana Sözleşmesi, malı gönderme ve teslim şekilleri, INCOTERMS 2000 Kuralları gibi konularda katılımcılara bilgi verilmiştir.