Yorum yapılmamış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün soğutma sektöründe yer alan “HCFC’lerin Sonlandırılması”na yönelik çalışmaları doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) uzmanlarından Sayın Murat ÇEVİK derneğimizi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Akın KAYACAN ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Mustafa E. DERYAAŞAN ile HCFC’lerin sonlandırılmasına yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlık aşamasında olduğu yatırım projesi önerisi ile ilgili toplantı yapılmıştır.