Yorum yapılmamış

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından tasarlanan “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” İZKA ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ortaklığında ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yürütücülüğünde başlatılmıştır.

14 Aralık 2011 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Swiss Otel’de devam eden etkinlikte derneğimiz de yer almıştır.

İZKA Genel Sekreteri Sayın Dr. Ergüder CAN, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Sekreteri Sayın Dr. A. Mete ÇAKMAKÇI ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR tarafından açılış konuşmaları yapılmıştır.

İZKA Genel Sekreteri Ergüder CAN, ortaya konan görüşlerin sadece teoride kalmadan sanayide yaygınlaşmasını sağlamanın en temel amaçları olduğunu vurgularken, “Sanayicilerin rekabet avantajlarını artırabilmeleri için yeşil üretime girmeleri gerekiyor” dedi. EBSO Başkanı Ender YORGANCILAR ise hammadde temininden üretime kadar çevre kirliliğine neden olacak unsurların yerinde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

TTGV Genel Sekreteri Mete ÇAKMAKÇI da, ekolojik dengeye zarar vermeden üretim yapmak ile katma değer yaratmak arasındaki bağlantıya işaret ederek “Büyümeyi sürdürülebilir kılmak ortak hedefimiz olmalıdır” diye konuştu.

Toplantıda eko-verimlilik (temiz üretim) kavramı ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ile ilgili broşüre;

www.izka.org.tr/files/BROSUR_ekoverimlilik.pdf

İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ile ilgili sunumlara;

http://www.ekoverimlilik.org/?p=3121

adresinden ulaşabilirsiniz.